Wetenschappelijk schrijven & editing

Wetenschappelijk schrijven & editing

Strategisch inzicht en ondersteuning op maat bij het schrijven van subsidies, proefschriften en artikelen

Overtuigend schrijven

Wetenschappers in elke fase van hun carrière zullen herkennen dat het schrijven van overtuigende teksten meer vraagt dan alleen kennis van de inhoud – strategisch inzicht in wat een tekstopbouw sterk maakt om de boodschap over te brengen, is bijvoorbeeld evenzeer relevant.

Vanuit mijn brede ervaring in wetenschapscommunicatie en schrijven over wetenschap voor diverse doelgroepen (wetenschappelijke vakgenoten, subsidiegevers, algemeen publiek) heb ik veel expertise ontwikkeld in de strategische aspecten van het schrijven. Dergelijke feedback kan een nuttige aanvulling vormen op de inhoudelijke feedback die wetenschappers van hun wetenschappelijke collega’s vragen.

Wat ik u bied

NFW Coaching biedt strategisch inzicht en ondersteuning op maat bij het schrijven van:

  • Aanvragen voor subsidies, bijvoorbeeld voor NWO en ERC beurzen
  • Proefschriften
  • Wetenschappelijke artikelen.